จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างเปิดใจ และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา

เปิดโอกาสให้ตัวคุณมาพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อและการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว

จับมือ ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้การเติบโตของคุณเป็นไปอย่าง “มั่นคง และยั่งยืน”

ABOUT US

Ladkrabang Executive for Transformation Program : LET Pro (โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง) เหมาะสำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

กีฬา เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึง Connection เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีมักเกิดจากการมี Life Style ที่ใกล้เคียงกัน

ซึ่งเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟคือ เป็นกีฬาที่มีเวลาในการคิดตรึงตรองมากกว่า จึงทำให้การตีแต่ละครั้ง ต้องใช้ความคิดค่อนข้างมาก นอกจากจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว การตีกอล์ฟยังต้องฝึกเรื่องจิตใจ อารมณ์ การวางแผน เพื่อให้สามารถควบคุมช๊อตและผลงานได้สม่ำเสมอ แม้ในสภาวะที่กดดันหรือตื่นเต้นก็ตาม

LET Pro เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนา เพิ่มพูน และฟื้นฟูองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการตลาด นวัตกรรม กีฬา รวมถึงการได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นคือเกิดเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร ซึ่งอาจทำให้เกิดโอกาสในการต่อยอด ความร่วมทางด้านธุรกิจอีกด้วย

Community

เสริมสร้างเครือข่าย และสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ความช่วยเหลือของผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Opportunity

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ อัพเดตความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เพิ่มเครือข่าย และต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ

Party

กิจกรรมผ่อนคลาย การพูดคุย เพื่อเชื่อมโยงและทำความรู้จัก ทำให้คุณสนุก มีความสุข จากการเชื่อมสัมพันธภาพ ชนแก้วกันเบาๆ (ไม่ว่าจะน้ำสี หรือน้ำเปล่าเราก็สนุกได้ ^^)

Community

เสริมสร้างเครือข่าย และสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ความช่วยเหลือของผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Opportunity

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ อัพเดตความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เพิ่มเครือข่าย และต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ

Party

กิจกรรมผ่อนคลาย การพูดคุย เพื่อเชื่อมโยงและทำความรู้จัก ทำให้คุณสนุก มีความสุข จากการเชื่อมสัมพันธภาพ ชนแก้วกันเบาๆ (ไม่ว่าจะน้ำสี หรือน้ำเปล่าเราก็สนุกได้ ^^)

WHY LET Pro

ACADEMIC

เพิ่มพูนองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และหลักบริหารการจัดการองค์กร ให้ทันสมัย เข้ากับยุคปัจจุบัน

SPEAKER

รู้ก่อนได้เปรียบกว่า เรียนรู้ประสบการณ์ตรง เทคนิคทางลัดจากนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ

CONNECTION

คอนเนคชั่นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจได้ง่าย ส่งเสริมภาพลักษณ์ ช่วยลดระยะเวลาทำให้ไปถึงจุดเป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

WORKSHOP

เพราะสิบปากว่าไม่เท่าการลงมือทำ เรียนจริง ทำจริง เห็นผลลัพธ์โดยมีคำแนะนำสุดพิเศษจากวิทยากรผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

COURSE DETAILS

การรับสมัคร

วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2566

ระหว่างวันที่

19 เมษายน 2566 - 30 สิงหาคม 2566
(20 สัปดาห์)

สถานที่

หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สนามกอล์ฟชั้นนำ

ค่าอบรม

99,000 บาท
Early Bird มาเป็นคู่ลดเหลือ 89,000 บาท
**ราคาพิเศษ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น

WHAT YOU GET?

DIRECTORS

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

ประธานหลักสูตร
โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

รศ. ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

ประธาน
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี

รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการหลักสูตร
โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

CONSULTANTS

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

นายกสมาคมศิษย์เก่าสจล. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น

รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า สจล. รองประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

คุณนพชัย วีระมาน

อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการผู้จัดการ
บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล

พล.ต.ท.รัษฎากร ยืนยง

ผู้อำนวยการหลักสูตร​ การบริหารงานตำรวจยุคดิจิทัล และสมาชิก PADA รุ่นที่ 7

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

คุณวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม

นายกสมาคมศิษย์เก่าสจล.
(2543 - 2544)

คุณพรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าหอการค้าไทย
กรรมการและที่ปรึกษาหลักสูตรPADA
รองประธาน CREATUS CORPORATION LIMITED

คุณภวิชช์ มีมั่งคั่ง

กรรมการผู้จัดการ
บจ. ดี.มีเดีย แอนด์ อินโนเวชั่น

Scroll to Top